Испания: 26-километровый бульвар построят на Канарах